ÇEVSAM; İklim Forumunda Gençlerle Buluştu

Yazar: yuksel.ardali | Tarih: 19 Ocak 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Samsun Ticaret Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezinin, İklim Diplomasisi Haftası kapsamında düzenlediği “Samsun Gençlik İklim Forumu”na destek verdi.

Moderatörlüğünü OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Aslı Yöntem Balaban’ın yaptığı etkinliğe; OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, OMÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yeliz Emecen, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Meral Demirtaş ile Öğr. Gör. Sevcan Ekmekçioğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tülümen ve OMÜ ve SAMÜ öğrencileri katıldı.

“İklim değişikliğinin üstesinden ancak küresel dayanışmayla gelebiliriz” OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Prof. Dr. Muzaffer Özgü Bulut’un beden perküsyonu ile başlayan forumun açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iklim değişikliğinin getirdiği risklerin toplumlar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında, iklim kriziyle mücadele etmek için küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yiğit Tören “Bilindiği gibi Avrupa Birliği, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için Türkiye dâhil tüm ortaklarla birlikte çalışıyor. İklim değişikliğinin getirdiği olumsuz risklerin giderek çoğaldığının farkındayız. Maalesef çok büyük çaplı doğal afetlerle giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Belki de bu olumsuz gidişe dur diyecek, akışı değiştirecek olan son nesil bizleriz. Değişmenin tam iklimi diyoruz. Bunun üstesinden ancak küresel dayanışmayla gelebiliriz.” dedi.

Forumda ÇEVSAM Müdürü Yüksel Ardalı iklim değişikliği politikaları ve sürdürülebilirlik konusunda, Öğr. Gör. Sevcan Ekmekçioğlu ikim değişikliği ve sosyal girişimcilik konusunda, Dr. Yeliz Emecen iklim değişikliği ve kentler konusunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire başkanı Ali Tülümen ise iklim değişikliği ve yerel sorunlar konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Doğa Aktivisti ve TV Program Yapımcısı Güven İslamoğlu da iklim değişikliği hakkındaki fikirlerini dile getirdi.

“İklim değişikliği eylem programlarının acilen uygulamaya geçirilmesi gerekiyor” İklim değişikliğiyle ilgili faaliyetlerin, bu değişiklikten en çok etkilenecek gruplar içerisinde olan gençlerde farkındalık oluşturması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, değişimler sonucu oluşabilecek olumsuz etkiler arasında sel ve taşkınlar gibi afetler olduğunu belirterek alınması gereken önlemlere değindi. Kentlerin bu olumsuz etkilere karşı güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ardalı, iklim politikalarının geçmişten beri kurgulanmasına rağmen istenilen hızda ilerlemediğini ve eylem programlarının acilen uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ardalı Kyoto ve Paris Anlaşmaları ile katedilen yolu ve COP 26 görüşmelerini açıklayarak iklim aktivistlerinin genel görüşünü aktardı. Prof. Dr. Yüksel Ardalı, bu çalışmaların çıktılarının bölgesel ölçekte çok değerli olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerden oluşturulan katılımcıların sunduğu konu başlıkları paralelinde de çalıştay grupları, masa başı çalışmaları yaparak, iklim değişikliğine yönelik çözüm önerileri ve uyum programı hakkında fikirlerini paylaşıp beyin fırtınası yaptı.

Çalıştayın sonunda ise iklim değişikliğiyle ilgili farklı konularda çalıştay liderleri sunumlar yaparak çıktıları paylaştı.!