Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Anasayfa » Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nce (OMÜSEM) “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim; Prof. Dr. Yıldız Pekşen, Öğr. Gör. Musa Şahin, Öğr. Gör. Cihan Yaylacı ve Öğr. Gör. Mehmet Ali Zengin tarafından verildi. 16 saat süren eğitim OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitimde genel konular kapsamında; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, sağlık konuları kapsamında; meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım ve teknik konular başlığı altında ise; kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konuları anlatıldı.

http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/omusem-temel-sagligi-ve-guvenligi-egitimi-verdi