Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

OMÜ KARAKAVUK GÖLETİ

Anasayfa » OMÜ KARAKAVUK GÖLETİ

Gölet Ondokuz Mayıs Üniversitesine içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla Değirmen deresi üzerine inşaa edilmiştir. 22 km2 su yüzey alanı oluşturularak 1999 yılında yapılmıştır. Toplam su tutma kapasitesi 1.200.000 m3’tür.

https://www.youtube.com/watch?v=zULr92JiZHA