Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

ANKET

Anasayfa » ANKET

Yeşil üniversite hedefleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde anket çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci ve personelin tutum ve davranışlarının saptanması, çevre bilinci konusunda bireylerin görüşlerine başvurarak bu bilgiler ışığında projelere yön vermek hedeflenmektedir.