Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

OMÜ YEŞİL ÜNİVERSİTE YOLUNDA SIFIR ATIK BELGESİNİ ALMIŞTIR

29.09.2020
OMÜ YEŞİL ÜNİVERSİTE YOLUNDA SIFIR ATIK BELGESİNİ ALMIŞTIR

2018 yılında başlayan süreç üniversitemiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan sıfır atık konusunda yapılan çalışmalara başladık.

Amacımız sadece sıfır atık belgesi almak olmadı hiç bir zaman… Çevre duyarlılığı ve kaynak tasarrufu konularında akademik, idari personel ve öğrencilerimize bu konuların içselleştirilerek yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda her birimden arkadaşlarımın desteğiyle çalışmaları gerçekleştirdik. Öncelikle çevre duyarlılığı anketi yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Çevre İl Müdürlüğü, Belediye ve pek çok kurumun katıldığı Sıfır Atık çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz ve personelimizin katılımıyla çekimler yaptık ve birimlerde gösterilmesi sağlanmıştır. Üniversitemize ayırma kapları hibe edilmesini sağlandı ve pek çok noktada herkesin erişiminin kolay olacak şekilde yerleştirildi. Geçici depolama alanlarını inşa edilmiş ve olanları revize edilmiştir. Tıp fakültesi acil girişi karşısı heliport aşağısında atık getirme merkezi kurulmuştur. Akademik ve idari birimlerindeki personel eğitimleri yapılmıştır. Broşür hazırlayıp EBYS üzerinden dağılımını sağlanmıştır. OKA-TTO işbirliğiyle “sıfır atık liderleri yetişiyor” projesi yaparak 1 hafta boyunca eğitimler verilmiştir. 100 öğrencinin sıfır atık lideri olduğu eğitimlerle bu yaklaşımın pek çok kişiye ulaşmasına vesile olduk. Erasmus + projesi “3 R Style” yaptık, 5 farklı ülkeden sıfır konusunda etkileşimde bulunan 40 kişiyi üniversitemizde misafir edilmiştir. Entegre Çevre Bilgi sistemine veri girişleri yapılmaktadır, bunun için eğitimler verilmiştir, her birimde atık miktarları ayırım yapılarak tartım işlemleri yapıldı ve sisteme veri girişi yapılmıştır. Sıfır atık faaliyet raporu hazırlanmıştır ve yeşil üniversite sayfasında yayınlanmıştır. Ekipler kuruldu, atık karakterizasyonu yapıldı, eğitimleri yapıldı, ver girişi ve izleme çalışmalarının yapılması sağlandı. Sıfır atık sadece katı atık olmayıp enerji, su, hammadde gibi verimlilik çalışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Tasarruf komisyonu kuruldu ve belirlenen israfların önlenmesi için önerilerde bulunuldu. Çevre sorunları araştırma merkezi ekibi olarak Env_NET Döngüsel ekonomi AB projesi yürütülmektedir. Ayrıca OKA ile işbirliği TR83 bölgesi Kaynak verimliliği ihtiyaç verimliliği raporu hazırlandı. Sıfır atık koordinatörü olarak üniversite, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerde öğrencilere, velilere, sivil toplum kuruluşları, halk eğitimde eğitimler verildi. Tübitak söyleşileri çerçevesinde Samsun yakınındaki illerde öğrencilerle sıfır atık kavramı paylaşımları yapılmıştır. Sıfır atık zirvelerine katılarak üniversitemizi temsil edilmiştir.

Bu süreçte destek veren herkese binlerce teşekkürler doğa, canlılar adına

Haydi sen de sıfır atık hareketine katıl, dünya için bir katkın olsun

“Sıfır Atık” Projesini Hayata Geçirdik

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

ÇEVSAM Müdürü-Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a