Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

Üniversite Danışma Kurulu Yeni Fikir ve Projelerle Güçleniyor

14.06.2020
Üniversite Danışma Kurulu Yeni Fikir ve Projelerle Güçleniyor

 

Üniversite, sanayi ve şehrin önemli aktörlerini bir araya getirerek kalkınmayı sağlayacak önemli kararların alındığı Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı’nın dördüncüsü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in başkanlığında yapıldı.

Yeşilyurt Demir Çelik Sanayii’de düzenlenen toplantıda, hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt ev sahipliği yaptı. Toplantıya; Üniversite Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de özel davetli olarak katıldı.

Toplantı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü (OMÜ) Prof. Dr. Sait Bilgiç’in Üniversitede yapılanlar ve mevcut durum hakkında yaptığı bilgilendirici sunumla başladı. Ardından OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Zorunlu / İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi”, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı “OMÜ-Şehir İş Birliği Örnekleri” konularında birer sunum yaptı. Toplantıda ayrıca, OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Bakay ve OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ise alanlarında geliştirdikleri patentleri katılımcılara tanıtarak ilgili sektörlerle iş birliği yapma fırsatı yakaladı.

Haber linki için tıklayınız