Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

OMÜ’nün İlk Sıfır Atık Liderleri Belgelerini Aldı

14.06.2020
OMÜ’nün İlk Sıfır Atık Liderleri Belgelerini Aldı

 

Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) iş birliğiyle yürütülen  “Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor” projesinin eğitim programı tamamlandı.

Sıfır atık konusunda toplumsal değişime önderlik edecek liderlerin yetişmesini sağlamak amacıyla 15-18 Nisan düzenlenen eğitim programında, Samsun Teknopark çalışanlarından ve OMÜ’nün farklı fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 100 kişiye atık yönetimi konusunda eğitim verildi.

Eğitim programda gün gün şu konulara yer verildi:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen’in de katıldığı ilk gün eğitiminde Prof. Dr. Yüksel Ardalı “Atık Yönetimine Teknolojik Yaklaşım”, Arş. Gör. Tolga Ayeri “Sıfır Atık Yönetim Piramidi Nedir?”, Arş. Gör. Özge Köksal “Vahşi Depolamadan Atık Yönetimine Yolculuk” konularında sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından Atık mı – Çöp mü? isimli atölye çalışması yapıldı. İç Mimar Özlem Berk ise “Liderler Tasarım Odaklı Düşünür” konuşmasından sonra öğrencilerle atıklardan tasarım atölyesi oluşturdu.

İkinci gün: Prof. Dr. Özen Kulakaç ”Atık Yönetiminde Sağlık, Psikoloji ve Sosyoloji Yaklaşımı”, Prof. Dr. Yunus Demir suyun önemini anlattıktan sonra öğrenciler 4 gruba ayrılarak Dr. Öğr. Üyesi Serap Güleç, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, Arş. Gör. Kübra Gülırmak, Arş. Gör. Ercan Tunç, Arş. Gör. Kübra Gümüş, Arş. Gör. Elif Güzide Emirza tarafından “Sıfır Atık Konusunda Davranış Değişikliği Yaratmada Liderlik” Liderlik Atölyesi-Ahlak Atölyesi-Becerileri Geliştirme Atölyesi-Yaratıcılık Atölyesi konularında katılımcılara bilgi verildi.

Üçüncü gün: Prof. Dr. Yüksel Ardalı “Atık Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Uygulanmasında Yaklaşımlar-Sıfır Atık Yönetmelik ve Uygulamaları”, Prof. Dr. Özen Kulakaç “Sıfır Atık Konusunda Özgürleştirici Bilme ve Eylem”, Büyükşehir Belediyesinde Çevre Mühendisi Elif  Özcan “Samsun Büyükşehir Belediyesindeki Sıfır Atık Uygulamaları”  konularını anlattı.

Son gün ise Arş. Gör. Bilge Aydın Er “İsrafı Önleme Çalışmaları ve Ayırma Kapları Kullanımı, Hayat” geri dönüşümden Çevre Mühendisi Alper Karadeniz geri dönüşümü anlattı. Dr. Cem Kılıç suyun önemi ve atık yönetimi uygulanabilirliği konularında katılımcılarla görüşlerini paylaştılar.

Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çayıroğlu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş, Çevre Mühendisi Osman Aydın, İshak Katı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, İdari İşler Daire Başkanı Yılmaz Öztürk, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Doğan, İç Mimar Özlem Berk, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof. Dr. Özen Kulakaç ve eğitimciler, Eda Beylihanın katılımıyla eğitimi tamamlayan öğrencilere sıfır atık lider katılım belgeleri verildi.