Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

2018 Yılında Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Etkinlikler

Anasayfa » 2018 Yılında Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Etkinlikler

 

Doğal ve kültürel çevre değerleri üzerinde oluşan baskılar sonucunda insanoğlu, geçmişte ekonomik kalkınmanın çevre üzerindeki baskısından kaygılanırken, şimdi ekolojik baskıların, yani toprağın bozulmasının, su, atmosfer, orman faktörlerinin ekonomik beklentiler üzerindeki etkilerinden kaygı duymaktadır. Bunun sonucunda da ekoloji ve ekonomi birbirine giderek daha çok kenetlenmekte ve bu hem yerel, hem bölgesel, hem ulusal, hem de global çapta bir etki tepki ağı haline dönüşmektedir. Günümüzde dünya, çevreye zarar vermeksizin kalkınmayı sağlayabilmenin ancak “sürekli ve dengeli kalkınma” ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olabileceğinden hareketle, sürekli ve dengeli kalkınma ile gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğinden ödün verilmeksizin, bugünün gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini benimsemiştir.
Sonuçta, kalkınmayı durdurmadan, refahı azaltmadan çevreyi ve doğal kaynakları korumayı amaçlayan bu görüş doğrultusunda uluslararası anlaşmalarla global hedefler saptanırken, diğer yanda bölgesel ölçekte ülkeler kendi yerel koşullarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik politika, plan ve program çalışmalarını başlatmışlardır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler kapsamında;


Bahçeşehir Kolejinden misafirleri Prof. Dr. Yüksel Ardalı ev sahipliğinde ağırladık. Çevre duyarlılığı ve bilinci, sıfır atık, bize ve doğaya değer katacak birçok alanda konuştuk.Bahçeşehir kolejinde gençlere Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Akıllı Şehirleri anlattık.


Teknoloji Transfer Ofisini ziyaret ettik, sıfır atık konuştuk. Yeni projeler üretmek için fikir alışverişinde bulunduk.


OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta’yı ziyaret ettik, sıfır atık konuştuk. Bu kapsamda yapılabilecek projeler, fikirler, öneriler sunduk.


PUAMER müdürümüz Prof. Dr. Bozkurt Koç hocamızla psikolojik yönüyle Sıfır Atık ve uygulamalarını konuştuk. Bu kapsamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.


OMÜ‘de tasarruf, enerji tasarrufu ve verimlilik çalışmalarını masaya yatırdık. Yeni fikirler üretiyoruz.


OMÜ Vakfı Koleji’nde öğrencilerle sıfır atık konuştuk. Sıfır Atık konusunda öğrencilerde farkındalık yaratacak konulara değindik. Bu konuda duyarlı olmalarını sağlayacak bilgiler aktardık.


SASKİ ‘den Şube Müdürü Fatih Kutbay ve Elif Özcan ile üniversite ve belediyedeki Sıfır Atık projelerini ve uygulamalarını konuştuk.


Genç öğretmen arkadaşımız Gamze Özyılmaz ile Sıfır Atık konuştuk. Bu konuda genç kuşaklara neler kazandırabileceğimize değindik.


Hayvan barınağı ve Katı Atık Değerlendirme Tesisini ziyaret ettik. Sıfır Atık projesi ile birlikte atık değerlendirmenin önemini bu geziyle pekiştirdik.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık” seminerine katıldık. 12.’si düzenlenen seminer Samsun Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, çevre konularının dünyada her alanda etkili olmaya başladığını belirterek, Projenin ülke çapına yayılması hedeflediklerini belirtti.


OMÜ vakfı kolejinde anaokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı faaliyetine katıldık. Değerli Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Halil Kütük hocamız ve Okul Müdürümüz Mustafa Kurt eşliğinde küçük mucitlerimizin eserlerini hayranlıkla inceledik.