PROJELERİMİZ


Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yeşil üniversite kapsamında hedeflenen birçok amaca yönelik çalışmaları çeşitli projeler ile desteklemektedir. Üniversitemizin doğası bakımından sahip olduğu birçok avantajın doğru ve çevreci bir yaklaşımla kullanılması yönünde yeşil üniversite projesi geliştirilip hayata geçirilecek daha birçok projeye de öncülük etmesi beklenmektedir.