ANKET


Yeşil üniversite hedefleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde anket çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci ve personelin tutum ve davranışlarının saptanması, çevre bilinci konusunda bireylerin görüşlerine başvurarak bu bilgiler ışığında projelere yön vermek hedeflenmektedir.