Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

OMÜ ‘de ARTIK SIFIR ATIK

14.06.2020
OMÜ ‘de ARTIK SIFIR ATIK

Atık yönetiminin ve çevre-insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettiğimiz Covid 19 (koronavirüs) pandemisi günlerinde, “Sıfır Atık” projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) tebliğ gereği atık getirme merkezi kuruldu.

Oluşturulan merkezde Entegre Katı Atık Yönetimi kapsamında cam, kâğıt, plastik, metal ve tehlikeli atıklar (atık pil, bitkisel atık yağ vb.) geçici olarak depolanıp geri dönüşüme kazandırılacak.

Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre ve ülke bırakılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelindeki uygulamalarla tüm Türkiye’yi kapsayan “Sıfır Atık” projesi kapsamında OMÜ’de çalışmalar tamamlandı.

Yapılan bütün bu çalışmalar; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Üniversitelerde üçüncü sınıf atık getirme merkezleri; bu kurumlar tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan ve işletilen merkezler olarak tanımlanmakta.